Miras Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Vefat eden kişilerin mirasçılarına bıraktıkları mal ve mülkten belli oranlarda vergi alınıyor. Gelir İdaresi konuyla ilgili kapsamlı bir rehber hazırladı. Rehberde vergiye tabi her şey de sıralandı. Buna göre tablo, madalya, kılıç gibi aile yadigarı olan eşyalar vergiden muaf oluyor.

Kişilerin vefatıyla birlikte mirasçılarına kalan taşınır ve taşınmaz mallar vergiye konu oluyor. Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, yurt içi ve yurt dışındaki mallar ile hayattayken yapılan bağışlar da vergiye konu ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, hazırladığı rehberle mirasçıların vergilendirilmesine de açıklık getirdi. Hazırlanan rehbere göre, bir kişinin ölümü, kayıp kişinin ölümüne karar verilmesi (gaiplik) ya da bir kişiye hayatta iken yapılan bağışlamalar, vergiye konu ediliyor. Her mirasçıya düşen miras payı da belirlendikten sonra istisnalar düşülüyor, kalan tutarın vergi oranı yüzde 1 ile 10 arasındaki tarifeye göre hesaplanıyor.

Nasıl hesaplanır?

Miras kalan dolar ve euro gibi döviz türünden parada da resmi rayiç üzerinden beyanda bulunuluyor, borsa rayici yoksa tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit olunacak kura göre beyan ediliyor. Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç senede ve her sene mayıs ve kasımda olmak üzere toplam altı eşit taksitte, ödeniyor. Örneğin, ölüm 1 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş ve mükellef Nisanda beyanda bulunmuşsa, ödemeleri mayıs ve kasımda oluyor. Mükellefin mayısta beyanda bulunması durumunda taksitler kasım da başlıyor. Veraset ve intikal vergisi dahilinde bazı istisnalar da mevcut. Bu kapsamda miras bırakılan ev eşyası, kişisel ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalardan da vergi alınmıyor. Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ve emekli ikramiyeleri, dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri, hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine yapılan toplu ödemeler de hak sahiplerine intikali halinde veraset vergisinden de muaf tutuluyor. Yüzgörümlüğü gibi hediyeler, Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için ya da kurulduktan sonra tahsis olunan mallar istisna kapsamında. Verasetle intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2020 için 306 bin 603 lirası, eşin yalnız başına mirasçı olması durumunda ise kendisine isabet eden miras payının 613 bin 582 TL’si istisna ediliyor.

350 bin lira mirasa 433 lira vergi

2020 yılında vefat eden bir kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700 bin TL üzerinden miras kaldığında, her çocuk için 306 bin 603 TL’lik istisna düşüldüğünde her birisinin matrahı 43 bin 397 lira olarak hesaplanıyor. Buna göre, kendisine 350 bin TL intikal eden her çocuk, 43 bin 397 liranın yüzde 1’i kadar, yeni 433.97 TL miras vergisi ödemekle yükümlü tutuluyor. Her bir mirasçı çocuk, 3 senede her sene mayıs ve kasımda olmak üzere altı eşit taksitte 72.32 TL vergi ödüyor.

Yorum yaz

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

0 (537) 343 21 90
Whatsapp
Konum