İpotek Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Taşınmazdan ipotek kaldırma başvurusu 2021… Konut kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır? İpotek kaldırma evrakları ve ücreti nedir?

Konut kredisi ile ev alan vatandaşlara banka tarafından teminat olması için ipotek konuluyor. Bankalar bu işlemi uzun vadede ve yüksek tutarda kredi verdikleri için yapıyor. Bu süreçte verilen konut kredisi bittiğinde vatandaşlar, “tapudan ipotek nasıl kaldırılır, ipotek kaldırma dilekçesi nasıl yazılır ve nereye verilir” sorularına cevap arıyor. Peki 2021’de ipotek ücreti ne kadar oldu? İşte Tapu Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılacak olan konut ipoteği için tüm detaylar…

Taşınmazdan ipotek kaldırma başvurusu 2021... Konut kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır? İpotek kaldırma evrakları ve ücreti nedir?

Taşınmaz üzerindeki banka ipoteği nasıl kaldırılır sorusu konut kredisi alarak borcunu bitiren ve evinin üzerindeki banka ipoteğini kaldırmak isteyen vatandaşların gündemine oturdu. Binlerce vatandaş bankadan konut kredisi alırken ipotek onayını veriyor. Banka vatandaşlara uzun vadede ve yüksek miktarda kredi verdiği için ipotek işlemli ile kendini güvence altına alıyor. Bu süreçte ipotek işlemi için ilk başvuru bankaya yapılıyor ve ardından Tapu Genel Müdürlüğü üzerinden işlem yapılıyor. Bu süreçte araştırma yapan vatandaşlar, ipotek nasıl yazılır, fek yazısı nedir, bankadan ve tapudan ipotek nasıl kaldırılır, ipotek kaldırmak için gerekli evraklar nelerdir sorularına cevap arıyor. Kredi ödemelerini bitiren vatandaşların son işlem olarak yapmaları gereken ipotek kaldırma işlemi için detaylar haberimizde…

FEK NEDİR? iŞTE KONUT KREDİSİ İLE ALINAN EVLERDEN İPOTEK KALDIRMA İŞLEMLERİ

Konut kredisi alan ve ipoteği kaldırmak isteyen vatandaşların gündeminde fek yazısı var. Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. Konut kredisi ile ev alan kişilerin, aldıkları evin üzerinden ipoteği kaldırması için öncelikler ilgili bankadan fek yazısı alması gerekir. Müşterinin talebi üzerine banka, vatandaşın konut kredisi kalmadığını ve borcunu ödediğini belirten bir fek yazısı hazırlar. Bu resmi yazıya fek denir. Kredi ile alınan evin ipoteğinin kaldırılması için bu fek yazısını bankanın Tapu Genel Müdürlüğü’ne göndermesi gerekir. Bu işlemin ardından Tapu Genel Müdürlüğü inceleme başlatır. Yapılan inceleme sonunda herhangi bir sorun olmazsa eğer ipotek kaldırma işlemlerine başlatılır. Bu süreçte vatandaşın istenen tüm evrakları teslim etmiş olması gerekir. Peki ipotek kaldırma ücreti 2021 ne kadar?

İPOTEK KALDIRMA ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

Her yıl güncellenen ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ipotek kaldırma ücreti 2021 yılı için net olarak belirlenmedi. Borçlu vatandaşlar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptıktan sonra başvurusu incelenmeye alınır. İncelemenin ardından başvuruda bir sorun olmadığı takdirde başvuru onaylanır ve ipotek tamamen kaldırılır. İpotek kaldırma süresi alınan ev üzerinde inceleme yapılacağı için bir haftayı bulabilir. 2021 ipotek kaldırma ücreti bankadan bankaya değişiklik gösterdiği için belirtilmez. Fakat bu ücret 100 ile 1000 TL arasında da olabilir. Peki **ipotek kaldırma başvurusu nasıl yapılır ve başvuru nereye yapılır?

İPOTEK KALDIRMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR 2021?

İpotek kaldırma işlemi için öncelikle, ipotek fek yazısı ile birlikte tapu dairesine başvuru yapılması gerekiyor. Fakat bazı durumlarda borç ödenmiş olsa bile fek yazısı alamayan vatandaşlar olabiliyor. Bu vatandaşlar ipotek fekki için dava açması gerekiyor. İpotek kaldırma davası için hangi mahkemeye başvurulması gerektiğini de belirtelim, ipotek kaldırma davası için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açmak yeterli olacaktır. Mahkemeye 2021 tapu ipotek kaldırma dilekçesi ise aşağıdaki gibi hazırlanıyor.

İPOTEK KALDIRMA DİLEKÇESİ 2021

………. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN BORÇLU :

VEKİLİ:…….

ALACAKLI:…….

KONU: İPOTEĞİN KALDIRILMASI

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.

2-Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 153

KANITLAR : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

BORÇLU VEKİLİ

Yorum yaz

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

0 (537) 343 21 90
Whatsapp
Konum