Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil Nedir?

Haksız işgal tazminatı olarak da bilinen Ecrimisil, bir taşınmazın haksız şekilde mal sahibinin veya idaresinin izni dışında kullanılması sonucunda açılan tazminat davası anlamına gelir. İşte Ecrimisil Davasına dair merak ettiğiniz o bütün detayları sizler için burada derlemeye karar verdik…

Adını günümüzde daha çok kardeşler veya mirasçılar arasında yaşanan problemlerden kaynaklı duyduğumuz ve karşılaştığımız Ecrimisil nedir kavramı çoğunlukla gayrimenkul sahibinin, taşınmazın kullanımına izin vermediği durumlarda, malı haksız yere kullanan kişilerden haksız işgal tazminatı aldığı yerlerde karşımıza çıkar. Davanın açılabilmesi için öncelikle gayrimenkul sahibinin, mülkün kullanımına izin vermemiş olması yani haksız işgale uğramış olması gerekmektedir. Ecrimisil Davasında çoğunlukla gayrimenkulün zarara uğramasından daha çok davalı tarafın kötü niyetli olması şartı aranmaktadır.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası Şartları Nelerdir?

Ecrimisil Davası sıklıkla kardeşler arasında görülmekte olup el birliği mülkiyetinin söz konusu olduğu mal varlığı birlikteliklerinde de sık sık karşımıza çıkmaktadır. Ortaklar arasında baskın veya diğerlerine sözü geçen bir mirasçının olması durumunda Ecrimisil Davası burada devreye girerek mağdur olan tarafın haklarını yasal bir şekilde kazanabilmelerinin yolunu sağlamaktadır. Peki Ecrimisil Davasının şekillenebilmesi için hangi şartlar gereklidir?

-Mal veya taşınmazın davacının rızası dışında kullanılmış olması durumu,

-Davalının kötü niyetli olması durumu,

-Haksız işgalinin taşınmaz üzerinde gerçekleşmesi durumu,

-Ve işgal edilen taşınmazın maliki olması şartları aranır.

Peki, kardeşler arasında rastlanılan Ecrimisil Davası mirasçılar arasında nasıl şekillenmektedir? Ecrimisil Davası, kardeşler arasında olduğu gibi mirasçılar arasında da benzer şartlara tabi tutulmakta olup Türk Medeni Kanununun 689/2 Maddesi hükmü uyarınca her bir mirasçı kendi adına Ecrimisil Davası açabilme hakkına sahip olmaktadır. Kural olarak Ecrimisil geriye dönük olarak ancak 5 yılı kapsayacak şekilde talep edilmektedir. 

Ecrimisil Ödeyen Kişi Hak Sahibi Olur Mu?

Peki, Ecrimisil ödeyen kişi hak sahibi olur mu? Ecrimisil bedeli geçmişe dair hesaplanan bir tazminat türü olduğu için işgalciye tapuya ilişkin hiçbir hak sağlamamaktadır. İşgal durumunun devamı söz konusu olduğunda bile işgalci, Ecrimisil bedelini tekrar ödemek zorunluluğuna sahip olur. Genellikle geçmişe dönük kira bedeli gibi algılanan bu tazminatın ödenmesi işgalcilere herhangi bir hak kazandırmadığı gibi bedelin ödenmesi ile tahliye de engellememektedir.

ECRİMİSİL DAVASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ecrimisil ihbarnamesine, elinize ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde idareden dilekçe ile itiraz edebilirsiniz. İdare 30 gün içerisinde dilekçeyi olumlu veya olumsuz Ecrimisil tutanağı ile düzenleyerek tebliğ eder. Tebligattan itibaren 60 gün içinde de Ecrimisil ihbarnamesinin veya Ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açabilme hakkına sahip olursunuz.

0 (537) 343 21 90
Whatsapp
Konum